Ưu điểm chụp ảnh flycam, timelapse kiến trúc, công trình thi công, tiến độ dự án …