Chụp ảnh sản phẩm thật đẹp, tốn rất nhiều tiền quảng cáo, tại sao sản phẩm của bạn ít người mua ?